Hlavní obsah

any [ˈenɪ]

Zájmeno

  1. kterýkoli, jakýkoli, každý z dané skupiny
  2. nějaký v otázce a omezující podmínce... if I find any.... pokud nějaký najdu.
  3. žádný v záporné větěI'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

Příslovce

  • not any v záporných větách zdůrazňuje druhý stupeň přídavného jména nebo příslovceo nic lepší ap.It's not any easier.Není to o nic snazší.

Vyskytuje se v

case: in any casestejně, tak či onak, i tak

event: in any eventv každém případě, každopádně

long: no longer, not any longerjiž ne

luck: Any luck?, No luck?Povedlo se?, Měl jsi štěstí?

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

more: not any moreuž ne...

now: any day nowkaždou chvíli, co nevidět, každým dnem ve velmi blízké době

price: at any priceza každou cenu chtít něco

rate: at any ratealespoň, přinejmenším při srovnání

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

time: at any timekdykoli, každou chvíli, co nevidět

commitment: without any commitmentnezávazně

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

number: any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

soon: any time soon, anytime soonv blízké době hl. se záporem

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

brzy: any minute nowjiž brzy už už

buď: in any event, come what maybuď jak buď

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

nápomocný: be of (any) help/use/assistance to sbbýt (nějak) nápomocný komu

odklad: without (any) delay, neprodleně in short orderbez jakýchkoli odkladů

parkování: No parking (any time)Zákaz parkování

pochyba: without any doubtbez pochyb

povést se: Any luck?Povedlo se? uspěl jsi

případ: in any case, by all meansv každém případě

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

: not any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no moreuž ne

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

dotaz: Any questions?Jsou nějaké dotazy?

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

jiný: Like any other couple...Jako jakýkoli jiný pár...

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

nápad: Any ideas?Máš nějaký nápad?

nějaký: Is there any ... ?Je vůbec nějaký ... ?

někam: Is there any place to go here?Dá se tady někam jít? za zábavou

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

situace: in any situationv jakékoli situaci

snést: I can't take it any more.Já už to nesnesu.

sourozenec: Do you have any brothers or sisters?Máš sourozence?

stejně: He is just as clever as any ...Je stejně chytrý jako kterýkoli ...

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

tušit: Have you any idea ...?Tušíš vůbec ...?

udržet: I can't hold it any longer.Už to neudržím.

užívat: Are you taking any medication?Užíváte nějaké léky?

vadit: Would it be a problem/any trouble if ...?Vadilo by, kdyby ...?

vůbec: Do you have any idea ... ?Máš vůbec představu ...?

vydržet: I can't stand/take it any longer/more.Už to nevydržím.

zadat: ...is not any worse than, ...compares favourably with......si v ničem nezadá s ...

zanechat: He didn't leave any fingerprints.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.

zdržovat: I won't keep you any longer.Už vás nebudu déle zdržovat.

žádný: I have no ..., I don't have any ...Nemám žádné ...

hlava: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím

pata: It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.Nemá to hlavu ani patu.

any: not anyo nic lepší ap.