Hlavní obsah

moment [ˈməʊmənt]

Podstatné jméno

  1. krátký časový intervalchvíle, okamžik, chvilkain a momentza chviličku, hned přijít ap.(not) for a moment(ani) na okamžikat this very momentprávě v tomto okamžiku
  2. fyz.momentfyz. moment of a forcemoment síly

Vyskytuje se v

notice: narychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké dobyat short notice, at a moment's notice

spur: bez přemýšlení, bezhlavě, impulsivněon the spur of the moment

exact: právě v tento okamžikthis exact moment

glory: zažít svůj okamžik slávyhave one's moment of glory

inertia: moment setrvačnostimoment of inertia

proud: nejvýznamnější chvíle (v životě)proudest moment (in one's life)

available: Momentálně není k zastižení.He isn't available at the moment.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

second: Just a second!Moment!

chvíle: před chvílía moment ago

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

lámání: lámání chlebacírk. fraction, přen. crucial/decisive moment, moment of truth

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

okamžik: od prvního okamžikufrom the very first moment

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

příhodný: v příhodnou chvíliat an opportune moment

tento: touto dobouby now, at the moment

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

jakmile: Jakmile mě uviděl ...The moment he saw me ...

jen: Jen co mě uviděl ...The moment he saw me ...

omluvit: Omluvte mě na chvilku!Excuse me for a moment!

přesně: přesně v tom okamžikuat the precise moment

přítomný: Není teď přítomen.He is not here at the moment.

sotva: Sotva mě uviděl ...The moment he saw me ...

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

zastižení: Momentálně není k zastižení.He is not available at the moment.

moment: každou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastatat any moment, any moment now