Hlavní obsah

hned, ob. hnedka, kniž., ob. expr. hnedle

Částice

  1. hned tak, tak hned (tak snadno ap.) thats příslovcem vyjadřujícím význam výpovědi
  2. hned tak někdo (téměř nikdo) not everybody

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. that

poznat: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

při: hned při doručeníon delivery

urazit se: Hned se urazí.She is quick to take offence.

vrátit se: Hned se vrátím.I will be right back.

zalíbit se: Hned se jí zalíbil.She took a fancy to him right away.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

away: rovnou, hned udělat ap.right away

bang: fofrem, hned teďslang. bang off

corner: (hned) za rohem(a)round the corner

moment: za chviličku, hned přijít ap.in a moment

order: bez prodlení, neprodleně, hned, okamžitěin short order

quick: pohotově, (i)hned, bez váhání udělat cobe quick to do sth

after: hned po snídaniright after breakfast

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

outset: na začátku, hned zpočátkuat the outset

past: Je to hned za mostem.It is just past the bridge.

quitter: Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.I am not a quitter.

right: Hned budu zpátky.I'll be right back.