Hlavní obsah

hned

Částice

  1. hned tak, tak hned (tak snadno ap.) thats příslovcem vyjadřujícím význam výpovědi
  2. hned tak někdo (téměř nikdo) not everybody

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. that

poznat: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

při: hned při doručeníon delivery

urazit se: Hned se urazí.She is quick to take offence.

vrátit se: Hned se vrátím.I will be right back.

zalíbit se: Hned se jí zalíbil.She took a fancy to him right away.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

away: rovnou, hned udělat ap.right away

bang: fofrem, hned teďslang. bang off

corner: (hned) za rohem(a)round the corner

moment: za chviličku, hned přijít ap.in a moment

order: bez prodlení, neprodleně, hned, okamžitěin short order

quick: pohotově, (i)hned, bez váhání udělat cobe quick to do sth

after: hned po snídaniright after breakfast

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

outset: na začátku, hned zpočátkuat the outset

past: Je to hned za mostem.It is just past the bridge.

quitter: Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.I am not a quitter.

right: Hned budu zpátky.I'll be right back.