Hlavní obsah

zjistit

Dokonavé sloveso

  • find out(objevit) discoverform. ascertain sthZjistím vám to.I'll find it out for you.Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

Vyskytuje se v

foukat: see which way the wind blowszjistit, odkud vítr fouká

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

discovery: make a discoveryněco objevit/zjistit

diagnose: He was diagnosed with cancer.Zjistili mu rakovinu.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...

zjistit: I'll find it out for you.Zjistím vám to.