Hlavní obsah

zjištěný

Vyskytuje se v

foukat: zjistit, odkud vítr foukásee which way the wind blows

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

discovery: něco objevit/zjistitmake a discovery

diagnose: Zjistili mu rakovinu.He was diagnosed with cancer.

discover: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

find: Zjistil, že není schopen odejít.He found himself unable to leave.

to: Probudil se a zjistil ...He woke up to find ...

zjistit: Zjistím vám to.I'll find it out for you.