Hlavní obsah

zjištění

Vyskytuje se v

zjistit: Zjistím vám to.I'll find it out for you.

zjistit: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

zjistit: Hned jak to zjistíme ...As soon as we find it out ...

foukat: zjistit, odkud vítr foukásee which way the wind blows

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

discovery: make a discoveryněco objevit/zjistit

handle: get a handle on sthzjistit/naučit se jak na co

line: AmE hovor. get a line on sbpoinformovat se, něco si zjistit o kom

diagnose: He was diagnosed with cancer.Zjistili mu rakovinu.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

to: He woke up to find ...Probudil se a zjistil ...