Hlavní obsah

určení

Vyskytuje se v

místo: místo určení(place of) destination

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

příslovečný: příslovečné určeníadverbial

určený: být určený pro koho, na cokniha ap. be meant for sb/sth, k čemu, na co vymezený be designated for sth, vyhrazený be given over to sth

určit: blíže určitspecify

způsob: příslovečné určení způsobuadverbial of manner

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

stáří: určit stáří čehodetermine the age of sth

day: určit datum svatby, důležité události ap.name the day

disposal: skládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu(waste) disposal site

give over to, give up to: být vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemube given over/up to sth

meant: Tahle kniha není určená dětem.This book is not meant for children.

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

určení: místo určenícíl (place of) destination