Hlavní obsah

určení

Vyskytuje se v

místo: místo určení(place of) destination

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

příslovečný: příslovečné určeníadverbial

určený: být určený pro koho, na cokniha ap. be meant for sb/sth, k čemu, na co vymezený be designated for sth, vyhrazený be given over to sth

určit: blíže určitspecify

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určit: určit diagnózu koho/čeho nemoci ap.diagnose sb/sth

určit: být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth

způsob: příslovečné určení způsobuadverbial of manner

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

stáří: určit stáří čehodetermine the age of sth

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.