Hlavní obsah

příčina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (původ, zdroj) čeho (the) cause of sthform. causation(kořen) rooturčit příčinu smrtidetermine the cause of deathpříčina a následekcause and effect
  2. (důvod) cause, reason, groundz následujících příčinfor the following reasons(zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

Vyskytuje se v

rebel: rebel bez příčinyrebel without a cause

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth

pátrat: pátrat po příčinách čehosearch for the causes of sth

vyšetřit: vyšetřit příčinu čehoinvestigate the cause of sth

efficient: účinná/hybná příčinafiloz. efficient cause

establish: Testy stanovily příčinu smrti.Tests established the cause of death.

immediate: bezprostřední příčina smrtiimmediate cause of death

traceable: mít pravděpodobnou příčinu v čembe traceable to sth

verdict: výrok koronera neuvádějící příčinu smrtiopen verdict

work out: Přišel na příčinu.He worked out the cause.

příčina: příčina a následekcause and effect