Hlavní obsah

zdroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (původ) čeho source of sth(pramen ap.) spring, fountainhead of sthvodní zdroj, zdroj vodywater sourceelektr. napájecí zdrojpower supplyzdroj informacísource of information, information sourcezdroj obživy(source of) livelihood
  2. (užitelné kapacity) resourcezdroje(suroviny ap.) resources, (finance) funds, financial meanspřírodní/(ne)obnovitelné zdrojenatural/(non-)renewable resources
  3. (původce) čeho source(původ) origin(příčina) cause of sth

Vyskytuje se v

obnovitelný: obnovitelné zdroje (energie)renewable (re)sources (of energy)

poznání: zdroj poznánísource of knowledge

záložní: elektr. záložní (napájecí) zdrojuninterruptible power supply, standby power

z, ze: z různých zdrojůfrom various (re)sources

allocation: alokace zdrojůekon. resource allocation

alternative: alternativní zdroje energiealternative energy sources

control: ochrana vod(ních zdrojů)water pollution control

emergency: záložní zdroj (energie)emergency power unit

human resources: personalistika, řízení lidských zdrojůhuman resources management

natural: přírodní zdrojenatural resources

pay: (systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdrojepay-as-you-earn

resource: přírodní zdrojenatural resources

scarce: vzácné zdrojescarce resources

source: z vlastních zdrojůfrom own sources

zdroj: vodní zdroj, zdroj vodywater source