Hlavní obsah

cause [kɔːz]

Vyskytuje se v

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

offence: cause offence to sburazit koho

advance: advance the cause of sbprosazovat zájmy koho

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co

efficient: filoz. efficient causeúčinná/hybná příčina

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

original: the original causeprapříčina

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho u soudu

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

uproar: cause uproarvyvolat pobouření

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

work out: He worked out the cause.Přišel na příčinu.

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl