Hlavní obsah

occasion [əˈkeɪʒən]

Podstatné jméno

  1. příležitost, událosttake occasionvyužít příležitostion/at the occasion of sthu příležitosti čeho
  2. for (doing) sth form. příležitost k čemu

Sloveso

  • sth form. způsobit, vyvolat, přivodit coassault occasioning actual bodily harmpřepadení s lehkým ublížením na zdraví

Vyskytuje se v

rare: on rare occasionsvýjimečně, málokdy, zřídkakdy, při výjimečných příležitostech

rise: rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout

při: při příležitosti čehoat/on the occasion of sth

příležitost: u příležitosti čehoon/at the occasion of sth

u: u příležitosti čehoat the occasion of sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth