Hlavní obsah

event [ɪˈvent]

Vyskytuje se v

turn: turn of eventsvývoj událostí nečekaný

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

chargeable: chargeable eventzdanitelné plnění příjem zakládající daňovou povinnost

field: sport. field eventstechnické disciplíny skok, hod ap.

horizon: fyz. event horizonhorizont události

overtake: be overtaken by eventsbýt zaskočen/ovlivněn vývojem událostí

paramount: event of paramount importanceudálost vrcholné/zásadní důležitosti

promotional: promotional eventpromoakce

run: against the run of eventsnavzdory vývoji událostí zcela nečekaně ap.

sequence: sequence of eventssled událostí

sporting: sporting eventsportovní událost

swimming: sport. swimming eventplavecká disciplína, plavecký závod

taxable: taxable eventzdanitelné plnění událost zakládající vznik daňové povinnosti

track and field: track and field eventslehkoatletické disciplíny

on: sporting event on televisionsportovní akce v televizi

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

buď: buď jak buďin any event, come what may

doprovodný: doprovodný program k akciside events

nedávný: nedávné událostirecent events

nordický: sport. nordické disciplíny běh a skok na lyžíchNordic events

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

událost: ekon. pojistná událostinsured event

událost: společenská událost akcesocial event

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

sled: sled událostísequence/train of events

společenský: společenská událostsocial event

vývoj: vývoj událostícourse of events, zvrat ap. turn of events