Hlavní obsah

buď, buďto

Spojka

  • buď ... aneboeither ... orbuď jak buďin any event, come what may

Vyskytuje se v

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

abroad: be abroadbýt v zahraničí

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu

appreciative: be appreciative of sthoceňovat co, být vděčný za co

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

associate: be associated with sthbýt spojován s čím názorově ap.

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

back: hl. AmE be back of sb/sthbýt za kým/čím

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

bankrupt: be bankruptbýt v konkurzu

bar: be at the Barbýt obhájcem

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

be: there was/there werebyl(a)/byli, bylo/byly

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

be: to be or not to bebýt či nebýt

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

beat: walk the beatobcházet rajón, být na obchůzce policista ap.

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: be at one's besti přen. být v (nejlepší) formě, předvést se v nejlepším světle

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

blind: be struck blindbýt zasažen slepotou

blow: be blownbýt prozrazen(ý) plán, úkryt ap.

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho ohromený ap.

bode: bode wellbýt dobrým znamením

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bondage: be in bondage to sb/sthbýt v zajetí koho/čeho

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

breach: be in breach of sthporušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

burn: be burnt to deathbýt upálen

care: be in carebýt v péči státu dítě

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

challenged: přen. be technologically challengedbýt technický antitalent

clear: clear customsbýt proclen zboží ap., proclít zboží

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

cocoon: be in a cocoon of sthbýt obklopený čím světlem ap.

collusion: be in collusion with sbbýt smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kým

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

communication: be in communicationbýt ve spojení

compare: compare favourably/well with sthbýt lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čím

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.