Hlavní obsah

accused [əˈkjuːzd]

Přídavné jméno

  • of sth obviněný z čehostand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čeho

Vyskytuje se v

accused: být obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čehostand accused of sth

falsely: křivě obviněnýfalsely accused

unfairly: nespravedlivě obviněnýunfairly accused

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.

accuse: křivě obvinit kohoaccuse sb falsely