Hlavní obsah

obvinit

Dokonavé sloveso

  • koho z čeho accuse sb of sth(hl. policie) charge sb with sthAmE indict sb for sth(vysokého činitele) impeach sb for sthObvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.

Vyskytuje se v

accusation: obvinit koho z chyby ap.make an accusation against sb

accuse: křivě obvinit kohoaccuse sb falsely

accused: být obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čehostand accused of sth

indict: být obviněn/obžalován z podvodube indicted for/on fraud (charges)

indictment: čelit obžalobě/obvinění, být obžalován/obviněn(ý)be under indictment

charge: Byl obviněn z ...He was charged with ...

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.