Hlavní obsah

charge [tʃɑːdʒ]

Sloveso

 1. sb sth (na)účtovat (si), (na)počítat (si) komu co poplatek za služby ap.They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.
 2. sth to sb (na)účtovat, připsat k tíži co komu nechat jej zaplatit, zatížit majetek břemenemcharge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho
 3. sb with sth obvinit, obžalovat koho z čeho policieHe was charged with ...Byl obviněn z ...
 4. towards sb/sth vyrazit, vrhnout (se) proti komu/čemu prudce - do útoku
 5. charge (up) sth nabít co baterii

Podstatné jméno

 1. poplatek, sazba, taxaBrE reverse the chargesvolat na účet volanéhoadditional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatekbank chargesbankovní poplatky
 2. against sb obvinění, obžaloba proti komu, bod obžaloby z trestného činuHe faces several charges.Čelí několika obviněním.bring charges against sbvznést obvinění proti komudrop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu
 3. of sb/sth starost, péče, dohled nad kým/čímtake charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmput sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost
 4. osoba pod dozorem, svěřenec osoba, nad kterou má někdo dozorThey are my charges.Mám je na starost.
 5. útok, výpad, zteč prudkým pohybem, v běhu ap.
 6. fyz.(elektrický) náboj

Vyskytuje se v

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

reverse: reverse the chargesvolat na účet volaného

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

band: banded chargepásmová sazba

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

curate: curate-in-chargezastupující farář

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

dismissal: dismissal of chargeszamítnutí žaloby

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extra: extra chargepříplatek

indict: be indicted for/on fraud (charges)být obviněn/obžalován z podvodu

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

postal: postal chargespoštovní poplatky

prefer: prefer a charge against sbvznést obvinění proti komu hl. policie.

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

sister: ward sister, sister in chargevrchní sestra oddělení, staniční sestra

static: elektr. static chargestatický náboj

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek