Hlavní obsah

command [kəˈmɑːnd]

Podstatné jméno

  1. rozkaz, nařízení, příkazat sb's commandna čí příkaz
  2. of sth ovládání, ovládnutí čeho území ap., kontrola nad čím
  3. of sb/sth voj. velení koho/čeho pluku ap.under the command of sbpod velením kohotake commandpřevzít veleníofficer in commandvelící důstojník
  4. výp.příkaz pro počítačvýp. command linepříkazový řádekhave command of sthovládat co, kontrolovat co situaci
  5. of sth znalost, ovládání, zvládání čeho cizího jazyka ap.have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

Vyskytuje se v

general: voj. commanding generalvelící generál

line: výp. command linepříkazová řádka

officer: voj. officer in command, commanding officervelící důstojník

respekt: command respectbudit respekt

rozkaz: on sb's order(s), at sb's commandna čí rozkaz

řádek: command linevýp. příkazový řádek

velení: under the command of sbpod velením koho

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

povel: give the command to attackdát povel k útoku

vládnout: have a good command of sthdobře vládnout čím znát jazyk ap.

znalost: have (a) good knowledge/command of Frenchmít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštiny

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co