Hlavní obsah

demand [dɪˈmɑːnd]

Podstatné jméno

  1. požadavek, žádost
  2. for sb/sth poptávka po kom/čem, zájem o koho/comeet the demanduspokojit poptávkudemand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornícíchekon. excess demandpřevis poptávkyekon. demand sidestrana poptávkyekon. demand-pull inflationinflace tažená poptávkou
  3. demands of/on sth nároky, požadavky čeho, na co vyžadované ke splnění úkolu ap.place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

Vyskytuje se v

excess: ekon. excess of demand over supplypřevis poptávky nad nabídkou

excessive: excessive demandspřemrštěné požadavky

inflation: demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

market: ekon. market demandtržní poptávka

meet: meet the demanduspokojit poptávku

note: ekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání

potential: ekon. potential demandpotenciální/koupěschopná poptávka

wage: wage demandsmzdové požadavky

klást: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

koupěschopný: effective demandkoupěschopná poptávka

nabídka: supply and demandnabídka a poptávka

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

nárok: be too demandingmít příliš vysoké nároky

přemrštěný: excessive demandspřemrštěné požadavky

přistoupit: He didn't accede to our demands.Nepřistoupil na naše požadavky.

demand: meet the demanduspokojit poptávku