Hlavní obsah

require [rɪˈkwaɪə]

Vyskytuje se v

četba: required reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set bookpovinná četba

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

potřeba: if necessary, if need be, je-li vyžadováno if requiredje/bude-li potřeba

požadovat: He requires me to be on time.Požaduje, abych chodil včas.

vyžadovat: This work requires precision.Tato práce vyžaduje přesnost.

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání