Hlavní obsah

require [rɪˈkwaɪə]

Sloveso

  1. sth vyžadovat, žádat si, potřebovat co pro činnost ap.if requiredpokud je potřeba, na požádání
  2. sth of sb form. požadovat co od koho
  3. be required to do sth být povinen udělat co dle požadavků, podmínek ap.The client is required to ...Klient je povinen...

Vyskytuje se v

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

potřeba: je/bude-li potřebaif necessary, if need be, je-li vyžadováno if required

požadovat: Požaduje, abych chodil včas.He requires me to be on time.

vyžadovat: Tato práce vyžaduje přesnost.This work requires precision.