Hlavní obsah

hodící se

Přídavné jméno

Podstatné jméno, rod střední

  • applicable, appositeNehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

Vyskytuje se v

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick

mince: hodit si mincíflip a coin

hodit: hodit si mincítoss/spin/flip a coin

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

hodit se: Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

hodit se: hodit se komu do krámusuit sb's book

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

dressed up: get dressed uphodit se do gala

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

purpose: suits sb's purposeshodit se komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

spruce up: spruce osf updát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit se

temperamentally: temperamentally (un)suited for sth(ne)hodící se povahou na co

toss: toss for sthhodit si mincí, losovat o co hozením mince

useful: be useful for sthhodit se na co

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

flip: Let's flip for it.Hodíme si korunou.

spin: spin a coinhodit si mincí

come: not come amisshodit se, šiknout se, přijít vhod

wink: have forty winksdát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout si