Hlavní obsah

hodící se

Přídavné jméno

Podstatné jméno, rod střední

  • applicable, appositeNehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

Vyskytuje se v

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

mince: hodit si mincíflip a coin

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

applicable: nehodící se škrtnětedelete/strike out where not applicable

dressed up: hodit se do galaget dressed up

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

match: hodit se (skvěle) ke komu, k čemube a (perfect) match for sb/sth

purpose: hodit se komusuits sb's purposes

sick: udělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnětgo sick

sickie: hodit se marod, být marod nejít do prácepull/throw/take/chuck a sickie

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

spruce up: dát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit sespruce osf up

temperamentally: (ne)hodící se povahou na cotemperamentally (un)suited for sth

toss: hodit si mincí, losovat o co hozením mincetoss for sth

useful: hodit se na cobe useful for sth

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

spin: hodit si mincíspin a coin

come: hodit se, šiknout se, přijít vhodnot come amiss

wink: dát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout sihave forty winks