Hlavní obsah

hodit

Dokonavé sloveso

  1. (mrštit) co kam throw(prudce) fling, hurl(cíleně) pitchkniž. cast(upustit) drop sth swhhodit dopis do schránkydrop the letter in the postboxhodit si mincítoss/spin/flip a coinhodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, (v rozkazu) look sharp, slang. make it snappyhodit kostkouroll a dice
  2. hovor.(zavézt) koho kam take, drive, whisk sb swh, give sb a lift swhhovor.(doručit) drop sth off swh
  3. přen. hovor.(přinést zisk) bring in
  4. (prudce pohnout) čím toss, fling sth

Vyskytuje se v

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

mince: flip a coinhodit si mincí

hodit se: go together (well)hodit se k sobě

ochrnout: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě ochrnul.

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

zranit se: Nobody was/got injured/hurt in the accident.Nikdo se při nehodě nezranil.

zůstat: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě zůstal ochrnutý.

flinta: throw in the towelhovor. hodit flintu do žita

krám: suit sb, suit sb's planshodit se komu do krámu

rukavice: throw down the gauntlet to sbpřen. hodit rukavici komu

šavle: throw up, puke, toss one's cookieshodit šavli

žito: throw in the towel, vzdát se naděje give up hopehodit flintu do žita

cast: kniž. cast one's eyes at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/co

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

dressed up: get dressed uphodit se do gala

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

purpose: suits sb's purposeshodit se komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnět

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

spruce up: spruce osf updát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit se

toss: toss for sthhodit si mincí, losovat o co hozením mince

unsuitable: be absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu

useful: be useful for sthhodit se na co

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

spin: spin a coinhodit si mincí

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

use: I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...

come: not come amisshodit se, šiknout se, přijít vhod

wink: have forty winksdát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout si

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si