Hlavní obsah

unbecoming [ˌʌnbɪˈkʌmɪŋ]

Přídavné jméno

  1. form.neslušivý šaty
  2. to/of sb nevhodný, neslušící se, nepatřičný, nepřístojný pro koho chování, projevy ap.It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.