Hlavní obsah

fitting [ˈfɪtɪŋ]

Podstatné jméno

  1. fittings vnější drobné části nábytku, přístrojů, vybavení ap.doplňky, součásti, kování, fitinky, armatura, úchytky nábytkupipe fittingpotrubní spojky, fitink, instalace potrubílight fittingssvítidla odnímatelná, doplňky svítidel objímky ap.
  2. fittings oddělitelné součásti vybavení domu - sporák ap.vybavení, (elektro)příslušenství domu ap.
  3. zkouška šatů u krejčíhofitting roomzkoušecí kabinka v prodejně oděvů ap.bra fitting= výběr a zkoušení vhodně padnoucí podprsenky

Vyskytuje se v

bill: fit the billvyhovovat požadavkům

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

fit: be fitted for sthzkoušet si co u krejčího

fit: fit for/to do sthvhodný pro/na co, způsobilý k čemu

fit: see fitpovažovat za vhodné

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

fit: be in fitsválet se smíchy

fit in: fit sb/sth innajít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programu

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

survival: the survival of the fittestpřežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběr

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

epileptic: epileptic fit/seizureepileptický záchvat

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

fit: be fit for consumptionbýt vhodný ke konzumaci jídlo

fit: dressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojený

fit: fit for a kingnaprosto skvělý, přen. královský kvalitou ap.

fit: survival of the fittestpřežití nejschopnějšího

fit: be fit to do sthbýt schopný udělat co

fit: get fitdostat se do kondice

fit: keep fitudržovat se v kondici, zůstávat fit, udržovat si zdatnost

fit: epileptic fitepileptický záchvat

fit: fit of laughter/coughingzáchvat smíchu/kašle

fitted: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

fitter: gas-fitterplynař instalatér

fitter: electrical fitterelektromontér

fitter: mechanical fittermechanik

fitter: machine fitterstrojní zámečník

fitter: bra fitter= stylistka pomáhající s výběrem a zkoušením vhodné podprsenky

fixture: fixtures and fittingspříslušenství (budovy) umyvadla, kamna ap.

gas: gas-fitterinstalatér plynového potrubí, plynař

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

kitchen: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

pipe: pipe fitterinstalatér, potrubář

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

scrapheap: be fit for the scrapheapbýt zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.

send: send sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

fit: He fitted the bulb in the socket.Usadil žárovku do objímky.

fit: These shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.

fit: It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

fit: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

fit: BrE, AusE as fit as a fiddlezdravý jako řípa

kabina: převlékací kabina v obchoděfitting room

kondice: být v kondicibe in good shape, be fit

kuchyňský: kuchyňská linkakitchen units, fitted kitchen

popis: odpovídat popisufit/answer the description

udržovat se: udržovat se ve forměkeep fit

univerzální: text. univerzální velikost u oděvuone size fits all

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

válet se: válet se smíchybe in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aisles

vhodný: vhodný pro/na cofit for sth, suited to/for sth

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

záchvat: med. epileptický/hysterický záchvatepileptic/hysterical fit

záchvat: v záchvatu zuřivostiin a fit of rage

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

vejít se: Vejde se to do kapsy.It fits into a pocket.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

řepa: zdravý jako řípaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

zdravý: zdravý jako bukas fit as a fiddle, as sound as a bell