Hlavní obsah

fitting [ˈfɪtɪŋ]

Podstatné jméno

  1. fittings vnější drobné části nábytku, přístrojů, vybavení ap.doplňky, součásti, kování, fitinky, armatura, úchytky nábytkupipe fittingpotrubní spojky, fitink, instalace potrubílight fittingssvítidla odnímatelná, doplňky svítidel objímky ap.
  2. fittings oddělitelné součásti vybavení domu - sporák ap.vybavení, (elektro)příslušenství domu ap.
  3. zkouška šatů u krejčíhofitting roomzkoušecí kabinka v prodejně oděvů ap.

Vyskytuje se v

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

fit: be fitted for sthzkoušet si co u krejčího

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

fit in: fit sb/sth innajít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programu

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

fitting: fittingsdoplňky, součásti, kování, fitinky, armatura, úchytky nábytku

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

survival: the survival of the fittestpřežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběr

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

epileptic: epileptic fit/seizureepileptický záchvat

fitted: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

fitter: gas-fitterplynař instalatér

fixture: fixtures and fittingspříslušenství (budovy) umyvadla, kamna ap.

gas: gas-fitterinstalatér plynového potrubí, plynař

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

kitchen: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

pipe: pipe fitterinstalatér, potrubář

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

scrapheap: be fit for the scrapheapbýt zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.

send: send sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

kabina: fitting roompřevlékací kabina v obchodě

kondice: be in good shape, be fitbýt v kondici

kuchyňský: kitchen units, fitted kitchenkuchyňská linka

popis: fit/answer the descriptionodpovídat popisu

udržovat se: keep fitudržovat se ve formě

univerzální: one size fits alltext. univerzální velikost u oděvu

uznat: see/think fituznat za vhodné

válet se: be in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aislesválet se smíchy

vhodný: fit for sth, suited to/for sthvhodný pro/na co

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

akorát: The pants fit me.Kalhoty jsou mi akorát.

být: be able, be in a fit state to do sthbýt s to

nával: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

přiléhavý: apt/fitting namepřiléhavý název, přiléhavé jméno

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý

vejít se: It fits into a pocket.Vejde se to do kapsy.

buk: fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

ryba: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako ryba

řepa: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako řípa

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nutmálem vyletět z kůže rozčílením

zdravý: as fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

bill: fit the billvyhovovat požadavkům