Hlavní obsah

fitting [ˈfɪtɪŋ]

Podstatné jméno

  1. fittings vnější drobné části nábytku, přístrojů, vybavení ap.doplňky, součásti, kování, fitinky, armatura, úchytky nábytkupipe fittingpotrubní spojky, fitink, instalace potrubílight fittingssvítidla odnímatelná, doplňky svítidel objímky ap.
  2. fittings oddělitelné součásti vybavení domu - sporák ap.vybavení, (elektro)příslušenství domu ap.
  3. zkouška šatů u krejčíhofitting roomzkoušecí kabinka v prodejně oděvů ap.

Vyskytuje se v

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

fit: be fitted for sthzkoušet si co u krejčího

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

fit in: fit sb/sth innajít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programu

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

fitting: fittingsdoplňky, součásti, kování, fitinky, armatura, úchytky nábytku

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

survival: the survival of the fittestpřežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběr

consumption: fit for (human) consumptionvhodný ke konzumaci určitá potravina

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

epileptic: epileptic fit/seizureepileptický záchvat

fitted: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

fitter: gas-fitterplynař instalatér

fixture: fixtures and fittingspříslušenství (budovy) umyvadla, kamna ap.

gas: gas-fitterinstalatér plynového potrubí, plynař

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

kitchen: fitted kitchenkuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkou

pipe: pipe fitterinstalatér, potrubář

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

scrapheap: be fit for the scrapheapbýt zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.

send: send sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

kabina: fitting roompřevlékací kabina v obchodě

kondice: be in good shape, be fitbýt v kondici

kuchyňský: kitchen units, fitted kitchenkuchyňská linka

popis: fit/answer the descriptionodpovídat popisu

udržovat se: keep fitudržovat se ve formě

univerzální: one size fits alltext. univerzální velikost u oděvu

uznat: see/think fituznat za vhodné

válet se: be in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aislesválet se smíchy

vhodný: fit for sth, suited to/for sthvhodný pro/na co

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

akorát: The pants fit me.Kalhoty jsou mi akorát.

být: be able, be in a fit state to do sthbýt s to

nával: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

přiléhavý: apt/fitting namepřiléhavý název, přiléhavé jméno

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

ulitý: be a perfect fit, fit like a glovepadnout jako ulitý

vejít se: It fits into a pocket.Vejde se to do kapsy.

buk: fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

ryba: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako ryba

řepa: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako řípa

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nutmálem vyletět z kůže rozčílením

zdravý: as fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

bill: fit the billvyhovovat požadavkům

anebo: or else ...anebo jinak ...

: be it ... orať je (to) ... nebo

buď: either ... orbuď ... anebo

či: or ratherči lépe

ještě: or better still...nebo ještě lépe...

komisní: consignment sale, sale or return (system)komisní prodej

lépe: or rathernebo lépe řečeno

méně: more or lessvíce či méně

nebo: either ... orbuď ... nebo

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

onen, ona, ono: this or thatten či onen

orel: heads or tailspanna nebo orel při hodu mincí

plus: plus or minus, give or takeplus minus

počasí: in all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shineza každého počasí

podání: oral traditionústní podání

rigorózní: PhD oral examination, BrE PhD vivarigorózní zkouška

ústní: oral cavityanat. ústní dutina

vážený: Dear Sirs (or Madams)Vážení! oslovení organizace ap.

za: in all weathers, come rain or shineza každého počasí

zkoušení: oral/written examinationústní/písemné zkoušení

zkouška: written/oral exampísemná/ústní zkouška

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

karta: Cash or credit (card)?Platíte hotově nebo kartou?

moct: He may be fifteen or so.Může mu být tak patnáct.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

sourozenec: Do you have any brothers or sisters?Máš sourozence?

střelit: Stop or I'll shoot!Stůj, nebo střelím.

ústně: be examined orallybýt vyzkoušen ústně student

vyznat se: I can't make head or tail of it!Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

doma: East (or) West, home's best., There's no place like home.Všude dobře, doma nejlíp.

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

pata: It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.Nemá to hlavu ani patu.

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

všude: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

be: to be or not to bebýt či nebýt

cavity: anat. oral/abdominal/nasal cavityústní/břišní/nosní dutina

head: heads or tailshlava/panna nebo orel při házení mincí

hygiene: oral hygieneústní hygiena, hygiena úst

later: sooner or laterdříve či později

oral: oral agreementústní dohoda

other: someone/something or otherkdosi/cosi

pleasure: Business or pleasure?Jste tady obchodně nebo za zábavou?

sale: (on) sale or returnkomisní prodej

tail: heads or tailspanna nebo orel při házení mincí

treat: trick or treatkoledování dětí během slavnosti Halloween

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

home: East, (or) West, home's bestvšude dobře, doma nejlépe

hook: by hook or (by) crookvšemi (možnými) prostředky, za každou cenu

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

believe: believe it or notvěř(te) tomu nebo ne

crook: by hook or by crookvšemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlém

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

give: give or takeplus minus přibližně

however: or howevera nebo jak dlouho, moc ap. - vyjádření neurčitého či nepodstatného

minus: plus or minusplus minus hodnota ap., zhruba v rozmezí

more: more or lessvíceméně

once: once or twicepárkrát

one: one or twopár, několik

or: either ... orbuď ... anebo

rain: (come) rain or shineza každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sooner: sooner or laterdřív(e) nebo později

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

thereabouts: or thereabout(s)nebo tak nějak, tak asi, přibližně kolik o hodnotách

what: or whatnebo co ujištění se

whatever: or whatevernebo něco takového, nebo tak něco