Hlavní obsah

due [djuː]

Vyskytuje se v

bill: ekon. due billsplatná směnka, splatný účet

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

diligence: due diligencenáležitá péče/pečlivost/pozornost

duly: duly appointed/electedřádně jmenovaný/zvolený

holder: holder in due courseoprávněný nabyvatel/držitel

čest: credit where credit's duevšechna čest

dlužný: sum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sumdlužná částka

důvod: owing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sthz důvodu čeho

nepřízeň: due to bad weatherpro nepřízeň počasí

příspěvek: membership fee/dues/contribution/subscriptiončlenské příspěvky

splatnost: be overdue/past duebýt po splatnosti

termín: due dateekon. termín splatnosti

titul: on grounds/the basis of sth, due to sthz titulu čeho kvůli

úcta: with all due respectpři vší úctě

všechen, všechna, všechno: credit where credit's duevšechna čest

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...

pravý: in right/due timev pravý čas

pro: due to bad weatherpro špatné počasí

promoce: He's due to graduate in June.V červnu má (mít) promoci.

přijet: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

přiletět: The plane is due to arrive at 10.00.Letadlo má přiletět v 10.00.

zasloužit (si): get one's just deserts/duedostat co si kdo zaslouží

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.