Hlavní obsah

důvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (logický) pro co, k čemu reason for sth(motiv) motive(použité odůvodnění) argument for sthzcela bez důvodufor no reason at all
  2. (příčina) cause, ground, reason, accountz důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, (vzhledem k) on account of sth, (na základě) on the grounds of sth, (kvůli) because of sth

Vyskytuje se v

proti: důvody pro a protipros and cons, arguments pro and con

provozní: z provozních důvodůfor operational reasons

rodinný: z rodinných důvodůfor family reasons

zdravotní: ze zdravotních důvodůfor health reasons, on medical grounds

vážný: z vážných důvodůfor serious reasons

con: pros and cons(důvody) pro a proti

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

explicable: for no explicable reasonz nevysvětlitelných důvodů

good: good reasondobrý důvod

ground: give grounds for sthbýt důvodem, zakládat důvod k čemu

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

operational: for operational reasonsz provozních důvodů

proud: make sb proudnaplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdosti

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

that: for that reasonz tohoto důvodu

variety: for a variety of reasonsz řady důvodů

ground: on the grounds of sthz důvodu, na základě čeho, kvůli čemu