Hlavní obsah

argument [ˈɑːgjʊmənt]

Podstatné jméno

  1. for sth, against sth argument, důvod, argumentace pro co, proti čemu
  2. diskuse, debata, disputacetrigger argumentsrozpoutat polemiky
  3. over sth hádka, spor, dohady o čemhave an argument(po)hádat seget into arguments with sbdostat se do sporu s kým
  4. without argumentbez řečí