Hlavní obsah

statement [ˈsteɪtmənt]

Podstatné jméno

  1. výrok, prohlášení, vyjádření formální, oficiálnímake a statementudělat prohlášeníjoint statementspolečné prohlášení
  2. výpověď, svědecké prohlášení na policii ap.take sb's statementsepsat protokol/výpověď s kým
  3. výpis bankovní, (oficiální) přehled transakcí, příjmů ap.ekon. account statementvýpis z účtu
  4. (finanční) výkaz, vyúčtování dokument, bilance stav a změna aktiv a pasivekon. profit and loss statementvýsledovka, výkaz zisků a ztrátekon. completion statementkonečné vyúčtováníekon. income statementvýsledovka, přehled příjmů, výkaz o hospodařeníekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

Vyskytuje se v

account: account statementvýpis z účtu

policy: make a policy statementvydat programové prohlášení záměry vlády ap.

premium: ekon. premium statementvyúčtování pojistného

statement: make a statementudělat prohlášení

sweeping: sweeping statementpaušalizace, paušalizující výrok

sworn: sworn statementpřísežné prohlášení

bankovní: bank statementbankovní výpis

programový: policy statement, statement of policypolit. programové prohlášení

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

přísežný: affidavit, sworn statementpřísežné prohlášení

účet: bank statementvýpis z účtu

výpověď: take sb's statementsepsat výpověď s kým

výpis: account statementvýpis z účtu z banky, bankovní výpis