Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka) bill(v restauraci též) AmE check, chit(stvrzenka) receiptAmE též sales slipAmE tab(faktura) invoiceúčet za telefonphone billvyrovnat účet za cosettle the bill for sth
  2. (účetní položka, vrub) ekon. account(útraty) expensePřipište mi to na účet. útratu ap.Charge it to my account.hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect callvolat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect callna čí účet výlohyat sb's expensena účet podniku víno ap. v restauracion the houseekon. vést účtykeep accounts
  3. (v bance ap.) ekon. (bank) accountběžný účetcurrent/AmE checking accountvýpis z účtuaccount/bank statementmít účet v bancehave an account with a bankotevřít si účetopen an accountzrušit účet(bankovní) close an account, (uživatelský) cancel one's accountpřevést co komu na účettransfer sth to sb's account

Vyskytuje se v

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

pohyb: ekon. pohyb na účtěaccount activity, částka transaction amount

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

revize: ekon. revize účtůaudit of accounts

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

vedení: ekon. vedení účtuoperation of the account

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

založit: založit (si) účetopen an account

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance

žít: žít na čí účetlive off sb

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

připsat: Připište mi to na účet. útratu k úhraděCharge it to my account., hovor. Put it on my tab.

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisaccount statement

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

cizí: na cizí účetat somebody else's expense

account: have an account with a bankmít účet v bance

account: current accountběžný účet

account: open an accountotevřít si účet

account: cancel/close an accountzrušit účet

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

account: account statementvýpis z účtu

account: account balancezůstatek na účtu

account: dormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakce

account: giro accountžirový účet

account: NOW accountúročený běžný účet

account: passbook savings accountspořící účet s vkladní knížkou

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

account: to keep accountsvést účty

account: allowance accountúčet oprávek

assignment: ekon. account assignmentpředkontace, přiřazení účtu

balance: ekon. balance of accountzůstatek účtu

bank: ekon. bank overdraftpřečerpání účtu

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

bill: phone billúčet za telefon

bill: ekon. due billsplatná směnka, splatný účet

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

collect: collect callhovor na účet volaného

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

entry: ekon. account entrypoložka účtu

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

expense: have fun/have a laugh at sb's expensebavit se/smát se na čí účet

group: ekon. group accountsskupinové účty

holder: account holdermajitel účtu

offset: ekon. offset accountvyrovnávací účet

overdrawn: go overdrawnpřečerpat (svůj) účet, jít do minusu na svém účtě

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

pay: ekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet

payment: payment to accountplatba na účet

saving: savings accountspořicí účet

settle: settle the billzaplatit účet v restauraci ap.

statement: ekon. account statementvýpis z účtu

telephone: telephone billúčet za telefon,telefonní účet

transaction: ekon. transaction accounttransakční účet

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet

square: I'll get square with him.Vyrovnám se s ním., Srovnám s ním účty.