Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka) bill(v restauraci též) AmE check, chit(stvrzenka) receiptAmE též sales slipAmE tab(faktura) invoiceúčet za telefonphone billvyrovnat účet za cosettle the bill for sth
  2. (účetní položka, vrub) ekon. account(útraty) expensePřipište mi to na účet. útratu ap.Charge it to my account.hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect callvolat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect callna čí účet výlohyat sb's expensena účet podniku víno ap. v restauracion the houseekon. vést účtykeep accounts
  3. (v bance ap.) ekon. (bank) accountběžný účetcurrent/AmE checking accountvýpis z účtuaccount/bank statementmít účet v bancehave an account with a bankotevřít si účetopen an accountzrušit účet(bankovní) close an account, (uživatelský) cancel one's accountpřevést co komu na účettransfer sth to sb's account

Vyskytuje se v

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

pohyb: ekon. pohyb na účtěaccount activity, částka transaction amount

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

revize: ekon. revize účtůaudit of accounts

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

vedení: ekon. vedení účtuoperation of the account

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

založit: založit (si) účetopen an account

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance

žít: žít na čí účetlive off sb

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisaccount statement

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

cizí: na cizí účetat somebody else's expense

account: mít účet v bancehave an account with a bank

assignment: předkontace, přiřazení účtuekon. account assignment

balance: zůstatek účtuekon. balance of account

bank: přečerpání účtuekon. bank overdraft

bank account: zřídit/otevřít si bankovní účetekon. open a bank account

bill: účet za telefonphone bill

call: hovor na účet volanéhocollect call, BrE reverse charge call

charge: připsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu kohocharge sth to sb's account

closing: závěrečný účetekon. closing account

collect: hovor na účet volanéhocollect call

commercial: podnikatelský účetekon. commercial account

debit: zatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtudebit sb's account

debiting: platba převodem z účtu, přímé inkasodirect debiting

entry: položka účtuekon. account entry

escrow: svěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.escrow account

expense: bavit se/smát se na čí účethave fun/have a laugh at sb's expense

group: skupinové účtyekon. group accounts

holder: majitel účtuaccount holder

offset: vyrovnávací účetekon. offset account

overdrawn: přečerpat (svůj) účet, jít do minusu na svém účtěgo overdrawn

pay: uložit co na účetekon. pay sth into account

payment: platba na účetpayment to account

saving: spořicí účetsavings account

settle: zaplatit účet v restauraci ap.settle the bill

statement: výpis z účtuekon. account statement

telephone: účet za telefon,telefonní účettelephone bill

transaction: transakční účetekon. transaction account

credit: Částka vám byla připsána na účetThe amount was credited to your account.

square: Vyrovnám se s ním., Srovnám s ním účty.I'll get square with him.

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call