Hlavní obsah

volat

Nedokonavé sloveso

  1. (zavolat) na koho call sb, co(křičet) shout sthVolal mé jméno.He called my name.
  2. (telefonovat) komu call, (tele)phone sb(právě teď) be on the phone with sbVolal mi otec.I got a call from my father.volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call
  3. (přivolávat) o co call(křikem) cry, shout for sthVolala o pomoc.She called for help.

Vyskytuje se v

pomoc: cry for help, telefonem call for helpvolat o pomoc

účet: BrE reverse the charge(s), AmE make a collect callvolat na účet volaného

o: cry for helpvolat o pomoc

odkud: Where are you calling from?Odkud voláš?

před, přede: Don't call before five.Nevolej před pátou.

vůl: vulg. Holy shit!, slang. Jeez!, AmE též Dude!Ty vole! údiv ap.

zrovna: I was just calling you, when ...Zrovna jsem ti volal, když ...

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

daytime: daytime phone numberčíslo, na než lze volat přes den

phone call: make a phone callzavolat si, volat

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

volat: BrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat na účet volaného