Hlavní obsah

volat

Nedokonavé sloveso

  1. (zavolat) na koho call sb, co(křičet) shout sthVolal mé jméno.He called my name.
  2. (telefonovat) komu call, (tele)phone sb(právě teď) be on the phone with sbVolal mi otec.I got a call from my father.volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call
  3. (přivolávat) o co call(křikem) cry, shout for sthVolala o pomoc.She called for help.

Vyskytuje se v

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

účet: volat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect call

o: volat o pomoccry for help

odkud: Odkud voláš?Where are you calling from?

před, přede: Nevolej před pátou.Don't call before five.

vůl: Ty vole! údiv ap.vulg. Holy shit!, slang. Jeez!, AmE též Dude!

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.