Hlavní obsah

zrovna

Příslovce

  1. (v té chvíli) just(teď) right/just now(při jiné činnosti též) in the act of doing sth(momentálně) at the momentZrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...Zrovna tu není.He isn't here right now.
  2. (v těsné blízkosti) just, right

Částice

  1. (právě) just(přesně) exactly(rovnou) rightnebo pomocí vytýkací konstrukceTo zrovna.No way!, Some chance!
  2. (zmírnění záporu) very, exactly(jen před příd. jm.) quite thatNení zrovna hrdina.He isn't exactly/quite a hero.zrovna takový stejnýexactly the same

Vyskytuje se v

zrovna: exactly the samezrovna takový stejný

být: I was just reading a book.Zrovna jsem četl knihu.

sprchovat se: He is taking a shower.Zrovna se sprchuje.

ustlat: Their life is not a bed of roses.Nemají zrovna na růžích ustláno.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

in: He is not in now.Teď tu zrovna není.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

tea: It is not my cup of tea.To není zrovna moje gusto., To není nic pro mne., To mi nesedne.