Hlavní obsah

now [naʊ]

Příslovce

  1. teď, nyní, právěfrom now onod teď, od této chvíleup to nowdo teď, doposudby nowtouto dobou
  2. hned, okamžitě
  3. , již hl. v ději v minulém časevyjadřuje daný okamžik v té doběI know now ...Už vím ...
  4. now (then) hovor.tak(že), a teď uvození nového tématu

Vyskytuje se v

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

now: now (then)tak(že), a teď uvození nového tématu

then: now thentakže, tak ... uvození řeči ap.

account: NOW accountúročený běžný účet, účet s převoditelnými platebními pokyny

by: by nowtouto dobou

bye: Bye for now.Tak zatím (nashle).

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

board: Flight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

in: He is not in now.Teď tu zrovna není.

must: I must be going now.Teď už musím jít.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

turn: It's my turn now.Teď je řada na mně.

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní