Hlavní obsah

too [tuː]

Vyskytuje se v

bad: too bad(to je) škoda

bad: too badsmůla, to máš blbý ale nic se nedá dělat

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

comfort: too ... for comfortnebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávo

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

none: none toonijak (zvlášť), nikterak jaký

word: too sth for wordsneskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

few: too fewpříliš málo

many: too many(až příliš) mnoho

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

mile: miles too small(až) příliš malý

much: too much(přes)příliš

much: much toopříliš, přespříliš jaký

once: once too oftenaž příliš často

simple: make sth too simplepříliš zjednodušovat co

soon: all too soonaž příliš brzy

way: way too expensivepříliš drahý

be: He is to come too.Má přijít také.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

hot: It's (too) hot.Je (příliš) horko.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

much: Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.

: až moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

zvlášť: nijak zvlášť jakýnone too, not very what

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

líno: Bylo mu líno sundat to.He was too lazy to take it off.

málo: málo zájemcůtoo few applicants

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

malý: Ty boty jsou mi malé.The shoes are too tight for me.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

než: Je příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

těsný: Kalhoty jsou mi těsné (v pase).The trousers are too tight (in the waist).

tlačit: Tlačí mě boty.My shoes are too tight.

trochu: příliš To je trochu moc.It's a bit too much.

troufat si: Moc si troufá.He is too daring.

unést: Neunesu to.It's too heavy for me to carry.

utrácet: Moc neutrácej.Don't spend too much money.

vidět: Vidíš to (taky)?Can you see it (too)?

vylámat: přen. Vylámal si na tom zuby.It was too tough for him.

zabírat: Zabírá to příliš mnoho místa.It takes up too much space.

zakřiknout: Nezakřikni to.Don't speak too soon/jinx it.

zjistit: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

pozdě: Nikdy není pozdě.It is never too late.

přerůst: přerůst komu přes hlavubecome too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's control

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line