Hlavní obsah

too [tuː]

Vyskytuje se v

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

comfort: too ... for comfortnebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávo

leave: leave sth too latepříliš dlouho odkládat co

none: none toonijak (zvlášť), nikterak jaký

too: all too, only tooaž příliš, až moc jaký

word: too sth for wordsneskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.

few: too fewpříliš málo

many: too many(až příliš) mnoho, hodně

mile: miles too small(až) příliš malý

much: too much(přes)příliš

once: once too oftenaž příliš často

simple: make sth too simplepříliš zjednodušovat co

way: way too expensivepříliš drahý

be: He is to come too.Má přijít také.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

hot: It's (too) hot.Je (příliš) horko.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

long: It didn't take too long.Netrvalo to moc dlouho.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

: sth to a fault, way too sthaž moc, až příliš jaký

málo: too little, u počitatelných too fewpříliš málo

potíž: without (too much) troublebez (větších) potíží

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

zvlášť: none too, not very whatnijak zvlášť jaký

brát: He takes it too seriously.Bere to příliš vážně.

brzy: It's too early.Ještě je brzy.

drahý: It is too expensive for me.Je to na mě příliš drahé.

líno: He was too lazy to take it off.Bylo mu líno sundat to.

malý: The shoes are too tight for me.Ty boty jsou mi malé.

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

moc: You speak too much.Moc mluvíš.

nárok: be too demandingmít příliš vysoké nároky

než: He is too shy to shout.Je příliš plachý, než aby křičel.

příliš: It is too expensive.Je to příliš drahé.

růžově: I'm not too optimistic about it.Nevidím to příliš růžově.

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

těsný: The trousers are too tight (in the waist).Kalhoty jsou mi těsné (v pase).

tlačit: My shoes are too tight.Tlačí mě boty.

trochu: It's a bit too much.příliš To je trochu moc.

troufat si: He is too daring.Moc si troufá.

unést: It's too heavy for me to carry.Neunesu to.

utrácet: Don't spend too much money.Moc neutrácej.

vidět: Can you see it (too)?Vidíš to (taky)?

vylámat: It was too tough for him.přen. Vylámal si na tom zuby.

zabírat: It takes up too much space.Zabírá to příliš mnoho místa.

zakřiknout: Don't speak too soon/jinx it.Nezakřikni to.

zjistit: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

pozdě: It is never too late.Nikdy není pozdě.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

škodit: (It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.Všeho moc škodí.

tříštit: spread osf too thinpříliš tříštit své síly

zacházet: go too far, hovor. go overboardzacházet příliš daleko

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko

bad: too bad(to je) škoda