Hlavní obsah

vidět

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat zrakem) co/koho see sth/sb, co na kom(určitou vlastnost ap.) see sth in sbVidíš to (taky)?Can you see it (too)?Nikdy jsem to neviděl.I have never seen it.Byli tam viděni.They were seen there.Je to vidět.It can be seen., It's visible., (je to znát) You can tell., It shows.Tak vidíš. a máš toThere you goNemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., (nesnáším ho) I hate his guts.Ať už tě tu nevidím.Get lost.být vidětbe visible, (projevovat se) show, (být zahlédnut) be seen
  2. (nebýt slepý) see
  3. (potkávat) koho see, meet sbRád tě vidím.I am glad to see you.
  4. (nahlížet) see, (take a) viewJak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?Vidím to tak, že ...I take the view that ...
  5. (představovat si) see, imagine
  6. (považovat) v kom/čem co consider sb sth, regard sb as sth, see sb as sth

Vyskytuje se v

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

výše: viz výšesee above

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.

jak: Viděl ho, jak kouří.He saw him smoking.

naposled: Kdys ho viděl naposled?When did you last see him?

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

padat: Viděl jsem padat hvězdu.I saw a shooting star.

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Long time no see., I haven't seen you for ages.

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

below: viz nížesee below

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth

dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimistickybe dewy-eyed

hindsight: při pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvazewith (the benefit of) hindsight

in: vidět co v zrcadlesee sth in a mirror

pink: mít vidiny, vidět bílé myškyhovor. see pink elephants

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

can: Tu sochu můžete vidět v muzeu.The statue can be seen in a museum.

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

glad: Rád vás vidím.I'm glad to see you.

just: Právě jsem ho viděl.I've just seen him.

keen: Strašně rád bych ji viděl.I'm keen on seeing her.

last: Když jsem ji naposledy viděl ...When I saw her last ...

long: Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.It's been a long time.

must: Ten film musíš vidět.You must see that film.

show: Ta modřina není vůbec vidět.The bruise doesn't show at all.

that: ten chlap, co jsem ho vidělthe guy that I saw

the: Ten muž, co jsem ho tam viděl.The man I saw there.

this: Nikdy jsem takovýhle neviděl.I have never seen one like this.

view: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

see: Dlouho jsme se neviděli. při setkáníLong time no see.

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen