Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) height, highnessve výši očíat eye levelbýt ve výši čeho na jedné úrovnibe level with sth
  2. (nadmořská) altitude, height
  3. (velikost) amount, size(rozsah) extentcelková výšethe total (amount), (rozsah) full extent
  4. (tlaková) high (pressure)oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

Příslovce

  1. (ve větší výšce) higher
  2. (dříve) aboveviz výšesee above
  3. (do větší výšky) higher

Vyskytuje se v

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

college: at a local collegena místní vysoké škole

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

distinction: of distinctionvysoce kvalitní, výjimečný, špičkový

educated: highly educateds vysokým vzděláním i oblast ap.

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

ever: highest everrekordně vysoký, rekordní

executive: executive carmanažerský vůz, auto vyšší (střední) třídy

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

furnace: hutn. blast furnacevysoká pec

grand: grand seigneurvysoce postavený člověk

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

height: of medium heightstředně vysoký

high: high definitionvysoké rozlišení obrazovky ap.

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

indebted: heavily indebtedvysoce zadlužený

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

lug: tech. lug boltšroub s vysokou hlavou do disků kol ap.

management: senior managementvyšší management

maximum: maximum security prisonvěznice s nejvyšší ostrahou

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

nutrition: high-nutrition foodvysoce výživné potraviny

nutritious: highly nutritiousvysoce výživný

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

official: top officialnejvyšší úředník

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

quality: prime quality goodszboží nejvyšší kvality

raging: raging inflationvysoká inflace

rank: of the first rankprvotřídní, nejvyšší v hierarchii

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

rev: at high revsve vysokých otáčkách

risk: bad riskvysoce rizikový partner

sacrifice: the ultimate sacrificenejvyšší oběť

senior: senior officialsvysocí představitelé

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

top: hud. top notenejvyšší tón

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

tube: tube sockspodkolenky, vysoké ponožky hl. do půli holeně

university: at universityna vysoké škole

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.

upscale: move upscaleposunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

well: think well of sbmít vysoké mínění o kom

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

get into: He didn't get into university.Nedostal se na vysokou.

no: He's no taller than me.Není o nic vyšší než já.

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

think: think highly of sb/sthmít vysoké mínění o kom/čem

bota: high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

čas: it's (high) time ...je (nejvyšší) čas ...

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

ekonomický: University of EconomicsVysoká škola ekonomická

kvalita: high-quality goodszboží vysoké kvality

mířit: aim highmířit vysoko

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

pec: blast/smelting/annealing furnacehutn. vysoká/tavicí/žíhací pec

podpatek: (high) heels, high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

poloha: at higher altitudesve vyšších polohách

povolený: baggage allowancenejvyšší povolená váha zavazadel při cestování

hlásit se: apply for admission to a university, AmE apply to collegehlásit se na vysokou školu

horečka: He had a high fever.Měl vysokou horečku.

hříšně: exorbitantly high priceshříšně vysoké ceny

na: go to universityjít na vysokou školu

nárok: be too demandingmít příliš vysoké nároky

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

postavení: have a high social status/rankmít vysoké společenské postavení

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

mínění: have a high opinion, think highly of sbmít vysoké mínění o kom

above: the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný