Hlavní obsah

limit

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

emission: emission limitsemisní limity

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

up: Time is up.Čas vypršel., Je konec limitu.

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

komanditní: komanditní společnostlimited partnership

načas: jen načasfor a limited time only

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

rychlostní: rychlostní komunikacelimited-access road

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

věkový: věková hraniceage limit

vybičovat: vybičovat se k maximálnímu výkonupush osf to the limit

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

ohraničený: časově ohraničenýtime-limited

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit