Hlavní obsah

mez

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vymezení) limit(hranice) bounds, boundary of sth
  2. (v polích ap.) balkBrE baulk

Vyskytuje se v

mezi: mezi jinýmiamong others, among other things

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

nimi: Byla mezi nimi.She was among them.

poměr: poměr mezi výškou a váhouheight to weight ratio

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?What's the difference between ...?

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

soutěžit: Soutěží mezi sebou.They compete with each other.

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

zařadit se: zařadit se mezi nejlepšírank among the best

lidé: chodit mezi lidisocialize

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

proklouznout: proklouznout komu mezi prstyslip through sb's fingers

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

propast: překlenout propast mezi čímbridge the gap between sth

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit

řádek: přen. číst mezi řádkyread between the lines

vrazit: přen. vrazit klín mezi koho rozeštvatdrive a wedge between sb

communal: násilí mezi komunitamicommunal violence

confine: na ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čehowithin the confines of sth

cut-off: nejzazší mez pro ukončenícut-off point

divide: propast mezi bohatými a chudýmidivide between rich and poor

equal: být mezi sobě rovnýmibe among equals

mediate: dělat prostředníka mezi kým a kýmmediate between sb and sb

place: sázka na umístění mezi prvními třemi v dostihuplace bet

privacy: v soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očimain privacy

roaring: = bouřlivé pásmo oceánu mezi 40. a 50. stupněm zeměpisné šířkygeogr. roaring forties

sectarian: sektářské násilí, násilí mezi sektamisectarian violence

sectoral: rozdíly mezi sektorysectoral differences

square: v pravém úhlu, přen. čestně, rovně, slang. patřící mezi zednářeon the square

stage: vrhání se mezi diváky z pódia - při koncertěstage diving

world war: mezi dvěma sv. válkamibetween the two world wars

among: Šel mezi ostatními.He walked among the others.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

fine: Patří mezi nejlepší herečky.She's one of the finest actresses.

intervening: (v době) mezi tímin the intervening time

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

wind: Řeka se vine mezi kopci.The river winds among the hills.

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost

gatepost: jenom mezi námi přísně důvěrněbetween you, me, and the gatepost