Hlavní obsah

limit [ˈlɪmɪt]

Podstatné jméno

  1. to sth (nejzazší) mez, limit, mezní hodnota čehoto the limit(s)až do krajnosti, až na doraz po nejzazší meztech. limit loadmezní zatíženítech. limit switchkoncový spínač
  2. omezení daná maximální či minimální hodnota ap.speed limitnejvyšší povolená rychlost
  3. hranice, okraj
  4. the limits of sth meze, možnosti čeho

Vyskytuje se v

limit: of sth meze, možnosti čehothe limits

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

company: společnost s ručením omezenýmekon. limited liability company

emission: emisní limityemission limits

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limited: (neveřejná) akciová společnostcompany limited by shares

partner: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. limited/special partner

speed limit: dodržovat rychlost řidič ap.do the speed limit

vocabulary: omezená slovní zásobalimited vocabulary

exceed: překročit (maximální) povolenou rychlostexceed the speed limit