Hlavní obsah

limit [ˈlɪmɪt]

Podstatné jméno

  1. to sth (nejzazší) mez, limit, mezní hodnota čehoto the limit(s)až do krajnosti, až na doraz po nejzazší meztech. limit loadmezní zatíženítech. limit switchkoncový spínač
  2. omezení daná maximální či minimální hodnota ap.speed limitnejvyšší povolená rychlost
  3. hranice, okraj
  4. the limits of sth meze, možnosti čeho

Vyskytuje se v

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

emission: emission limitsemisní limity

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost