Hlavní obsah

confine

Podstatné jméno

  • confines form.hranicewithin the confines of sthna ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čeho

Vyskytuje se v

confined: be confined to sth(do)týkat se pouze čeho místa, skupiny, vztahovat se jen k čemu, být omezen na co jev ap.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

lůžko: být upoután na lůžkobe confined to bed

upoutat: přen. být upoután na lůžkobe confined to bed

stísněný: strach ze stísněných prostorfear of confined spaces