Hlavní obsah

enclose [ɪnˈkləʊz]

Vyskytuje se v

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.

přiložit: I have enclosed a copy of the contract.Přiložil jsem kopii smlouvy.