Hlavní obsah

develop [dɪˈveləp]

Sloveso

  1. into sth vyvíjet se v co, rozvíjet se růst ap.developing childdítě ve vývojideveloping storyprůběžně sledovaná událost průběžné zpravodajství
  2. objevit se, vyvstat, nastat problém ap.
  3. sth (hospodářsky) využí(va)t, (vy)stavět, (vy)budovat co oblast ap.
  4. sth vytvořit si, vybudovat si, získat (si) pověst ap., vypěstovat si codevelop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co
  5. sth med. onemocnět čím, dostat, uhnat si co
  6. develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.
  7. sth vyvinout co novinku ap.
  8. sth fot. vyvolat co fotografie

Vyskytuje se v

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

návyk: develop/form a habitzískat/vypěstovat si návyk

rozvojový: developing countriesrozvojové země

vývin: be still developingbýt (ještě) ve vývinu organismus ap.

vyvolat: have sth developednechat si vyvolat co

země: industrial/developing countriesprůmyslové/rozvojové země

rozproudit se: The debate got underway/developed ...Rozproudila se debata ...

spustit se: My nose started to run., I developed a runny nose.Spustila se mi rýma.

vyvinutý: fully developedplně vyvinutý

přirůst: sb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sbkdo/co komu přirostl(o) k srdci

zalíbení: take a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sthnajít zalíbení v kom/čem

develop: developing childdítě ve vývoji