Hlavní obsah

develop [dɪˈveləp]

Sloveso

  1. into sth vyvíjet se v co, rozvíjet se růst ap.developing childdítě ve vývojideveloping storyprůběžně sledovaná událost průběžné zpravodajství
  2. objevit se, vyvstat, nastat problém ap.
  3. využít (plochy) zastavěním, pro developerské účelysth (hospodářsky) využí(va)t, (za)stavět, (vy)budovat co oblast ap.
  4. sth vytvořit si, vybudovat si, získat (si) pověst ap., vypěstovat si codevelop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co
  5. sth med. onemocnět čím, dostat, uhnat si co
  6. The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.
  7. sth vyvinout co novinku ap.
  8. sth fot. vyvolat co fotografie

Vyskytuje se v

highly: highly developedvysoce rozvinutý, velmi vyspělý společnost ap.

interest: develop an interest in sthzačít se zajímat o co postupně

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

rozvojový: rozvojové zemědeveloping countries

vývin: být (ještě) ve vývinu organismus ap.be still developing

vyvolat: nechat si vyvolat cohave sth developed

země: průmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries

rozproudit se: Rozproudila se debata ...The debate got underway/developed ...

spustit se: Spustila se mi rýma.My nose started to run., I developed a runny nose.

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

přirůst: kdo/co komu přirostl(o) k srdcisb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sb