Hlavní obsah

development [dɪˈveləpmənt]

Vyskytuje se v

brownfield: brownfield developmentasanace chátrajících částí města

embryonic: embryonic developmentembryonální vývoj

sustainable: sustainable development(trvale) udržitelný rozvoj

urban: urban developmentměstská výstavba

regresivní: biol. regresivní vývojregressive development

rozvoj: udržitelný rozvojsustainable development

trvale: trvale udržitelný rozvojsustainable development

udržitelný: (trvale) udržitelný rozvojsustainable development

vývojový: vývojové oddělenídevelopment department

vývoj: duševní vývojmental development