Hlavní obsah

development [dɪˈveləpmənt]

Vyskytuje se v

brownfield: brownfield developmentasanace chátrajících částí města

embryonic: embryonic developmentembryonální vývoj

sustainable: sustainable development(trvale) udržitelný rozvoj

urban: urban developmentměstská výstavba

regresivní: regressive developmentbiol. regresivní vývoj

rozvoj: sustainable developmentudržitelný rozvoj

trvale: sustainable developmenttrvale udržitelný rozvoj

udržitelný: sustainable development(trvale) udržitelný rozvoj

vývojový: development departmentvývojové oddělení

vývoj: mental developmentduševní vývoj

development: fot. development bathvyvolávací lázeň