Hlavní obsah

expansion [ɪkˈspænʃən]

Vyskytuje se v

součinitel: coefficient of expansionsoučinitel roztažnosti

expansion: economic expansionhospodářský rozmach