Hlavní obsah

increase

Podstatné jméno

  • in sth zvětšení, zvýšení, zvyšování čehoincrease of ten per centdesetiprocentní nárůstekon. steady increase in sthstabilní růst čehoincrease in capitalnavýšení kapitálupopulation increasenárůst populace

Vyskytuje se v

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

přibýt: přibýt na vázeput on weight, increase in weight, zakulatit se fill out

přírůstek: ekon. přírůstek kapitáluincrease in capital

přírůstek: (roční) přírůstek obyvatelstva(annual) increase in population

přírůstek: ekon. hrubý přírůstekgross increase

vzestup: být na vzestupube on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendant

zločinnost: nárůst zločinnostiincrease in the crime rate

průtok: roční/průměrný/zvýšený průtokannual/average/increased flow (rate)

přibýt: Žáků přibylo.The number of pupils increased.

vzrůst: vzrůst životní úrovněincrease in the standard of living