Hlavní obsah

multiply [ˈmʌltɪˌplaɪ]

Vyskytuje se v

multiple: multiple (store)řetězcová prodejna

fracture: comminuted/multiple/complicated fracturetříštivá/mnohočetná/komplikovaná zlomenina

fruit: bot. multiple/collective fruitsložený plod

integer: integer multipleceločíselný násobek

meaning: multiple meaningmnohoznačnost, polysémie, mnohovýznamovost

multiple: multiple collisionhromadná srážka

multiple: multiple cablemnohožilový kabel

multiple: multiple timesvícekrát, několikrát nejen jednou

multiple: bot. multiple fruitsložený plod

multiple: multiple entry visavícevstupní vízum

multiple: psych. multiple personalityrozdvojení osobnosti

ownership: multiple ownershipsdílené vlastnictví více osobami

phase: multiple phasevícefázový proces ap.

sclerosis: multiple/disseminated sclerosisroztroušená skleróza

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

roztroušený: med. roztroušená sklerózamultiple/disseminated sclerosis

vrah: mnohonásobný/několikanásobný vrahmultiple murderer/killer, sériový serial killer

vstupní: (vícenásobné) vstupní vízum(multiple) entry visa

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vynásobit: vynásobeno dvěmamultiplied by 2