Hlavní obsah

multiple [ˈmʌltɪpəl]

Přídavné jméno

  • (mnoho)násobný, (mnoho)četný, hromadnýmultiple collisionhromadná srážkamultiple cablemnohožilový kabelmultiple timesvícekrát, několikrát nejen jednoubot. multiple fruitsložený plodmultiple entry visavícevstupní vízumpsych. multiple personalityrozdvojení osobnosti

Vyskytuje se v

fracture: comminuted/multiple/complicated fracturetříštivá/mnohočetná/komplikovaná zlomenina

fruit: bot. multiple/collective fruitsložený plod

integer: integer multipleceločíselný násobek

meaning: multiple meaningmnohoznačnost, polysémie, mnohovýznamovost

ownership: multiple ownershipsdílené vlastnictví více osobami

phase: multiple phasevícefázový proces ap.

sclerosis: multiple/disseminated sclerosisroztroušená skleróza

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

roztroušený: multiple/disseminated sclerosismed. roztroušená skleróza

vrah: multiple murderer/killer, sériový serial killermnohonásobný/několikanásobný vrah

vstupní: (multiple) entry visa(vícenásobné) vstupní vízum

výběr: multiple-choice testtest s výběrem možností

víc: I work multiple jobs.Mám více zaměstnání.

multiple: multiple (store)řetězcová prodejna