Hlavní obsah

výběr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (volba) choice(škála) selection, rangevelký výběr čeholarge selection/choice of sthprávo výběruright to choosetest s výběrem možnostímultiple-choice testdát komu na výběrgive sb a choice
  2. (selekce) selection, choice(vybírání vzorků) samplingnáhodný/namátkový výběrrandom choicebiol. přirozený výběrnatural selection(po)dle vlastního výběruof one's (own) choice
  3. (výsledek vybírání) selection(výtah z obsahu) digest(soubor vybraných prací) anthology, compilation(náhodný vzorek) sample
  4. (vína) special selection
  5. (peněz ap.) withdrawal(poplatků) collectionvýběr hotovosticash withdrawal

Vyskytuje se v

dle: dle vlastního výběruof one's own choice

los: výběr losemdrawing lots

nahodilý: nahodilý výběrrandom choice

přirozený: biol. přirozený výběrnatural selection

užší: užší výběr kandidátů ap.shortlist

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

bohatý: bohatý výběrwide choice

široký: široký výběr čehowide choice of sth

collection: tax collectionvýběr daní

fitter: bra fitter= stylistka pomáhající s výběrem a zkoušením vhodné podprsenky

fitting: bra fitting= výběr a zkoušení vhodně padnoucí podprsenky

natural: natural selectionpřirozený výběr

random: random samplingnamátkový výběr vzorků

selection: biol. natural selectionpřirozený výběr

selection: biol. selection processproces výběru, selektivní proces

shortlist: be shortlisteddostat se do užšího výběru

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

option: I had no option.Neměl jsem na výběr.

shortlist: He wasn't shortlisted.Nedostal se do užšího výběru.