Hlavní obsah

přirozený

Přídavné jméno

  1. (daný přírodou) natural(vrozený) innate(vnitřně vlastní) inherentpřirozené hranicenatural boundariespřirozená smrtnatural deathbiol. přirozený výběrnatural selection
  2. (nestrojený) natural, unstudied

Vyskytuje se v

dělba: natural division of labourpřirozená dělba práce

logaritmus: common/natural logarithmmat. dekadický/přirozený logaritmus

smrt: natural deathpřirozená smrt

výběr: natural selectionbiol. přirozený výběr

nepřirozený: unnatural shapenepřirozený tvar

birthing: alternative birthingpřirozený porod doma, bez léků ap.

natural: natural selectionpřirozený výběr

pubic: pubic hairochlupení přirození, pubické/stydké ochlupení

selection: biol. natural selectionpřirozený výběr, přirozená selekce

wastage: natural wastagepřirozený úbytek

přirozený: natural deathpřirozená smrt