Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zemření) deathform. (skon) deceaseeuf. endpřirozená smrtnatural deathtrest smrtideath penalty, capital punishmentnepřátelé na život a na smrtdeadly enemieszemřít násilnou smrtídie a violent death
  2. (zosobnění smrti) Death(smrtka) the Grim Reaper

Vyskytuje se v

boj: mortal combatboj na život a na smrt

násilný: die a violent deathzemřít násilnou smrtí

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

otázka: a matter of life and deathotázka života a smrti

přirozený: natural deathpřirozená smrt

rozsudek: death sentencerozsudek smrti výrok

trest: capital punishment, death penaltypráv. trest smrti

život: a matter of life and deathotázka života a smrti

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.

pokraj: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti

příčina: determine the cause of deathurčit příčinu smrti

souboj: mortal combat, fight to the deathsouboj na život a na smrt

unavený: dead tiredk smrti unavený

unuděný: bored to deathunuděný k smrti

vést: That resulted in his death.To vedlo k jeho smrti.

vyděsit: He was frightened to death.Byl vyděšen k smrti.

zastánce: advocate of capital punishmentzastánce trestu smrti

zbytečný: needless deathzbytečná smrt

zinscenovat: He faked his own death.Zinscenoval svoji smrt.

potácet se: hover between life and deathpotácet se mezi životem a smrtí

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

bored: be bored stiffděsně/k smrti se nudit, umírat nudou

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

camp: death camptábor smrti

close: close to starvationna pokraji smrti hladem

combat: mortal combatboj na život a na smrt

condemn: condemn sb to deathodsoudit koho k smrti

court: court deathkoketovat se smrtí

deadly: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

death: death threatpohrůžka smrti, vyhrožování smrtí

death row: death row inmatesvězňové v celách smrti

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

jaw: snatch sb from the jaws of deathvyrvat koho ze spárů smrti

kick: kick sb to deathukopat koho (k smrti)

mortal: mortal combatboj na život a na smrt

penalty: death penaltytrest smrti

punishable: punishable by deathtrestaný smrtí

sentence: práv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrti

threat: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

torture: torture sb to deathumučit koho (k smrti)

under: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

untimely: untimely deathpředčasná smrt

verdict: open verdictvýrok koronera neuvádějící příčinu smrti

warrant: death warrantpříkaz k popravě, rozsudek smrti

smrt: natural deathpřirozená smrt