Hlavní obsah

příčina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (původ, zdroj) čeho (the) cause of sthform. causation(kořen) rooturčit příčinu smrtidetermine the cause of deathpříčina a následekcause and effect
  2. (důvod) cause, reason, groundz následujících příčinfor the following reasons(zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

Vyskytuje se v

rebel: rebel without a causerebel bez příčiny

zavdat: give rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sthzavdat příčinu čemu vyvolat

pátrat: search for the causes of sthpátrat po příčinách čeho

vyšetřit: investigate the cause of sthvyšetřit příčinu čeho

efficient: filoz. efficient causeúčinná/hybná příčina

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

traceable: be traceable to sthmít pravděpodobnou příčinu v čem

verdict: open verdictvýrok koronera neuvádějící příčinu smrti

work out: He worked out the cause.Přišel na příčinu.

příčina: cause and effectpříčina a následek